Poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla (PZP) je nevyhnutnosťou pre každého vlastníka vozidla. Avšak môžu nastať situácie, keď je potrebné toto poistenie ukončiť. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne vypovedať PZP a na čo by sme nemali zabudnúť.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu viesť k výpovedi PZP:

 1. Zmena poisťovne: Ak ste našli výhodnejšiu ponuku u iného poisťovateľa.
 2. Predaj vozidla: Pri predaji vozidla je často potrebné vypovedať existujúce PZP.
 3. Dlhodobé nevyužívanie vozidla: Napríklad pri dlhodobom pobytu v zahraničí.
 4. Nespokojnosť so službami: Máte problémy s poisťovňou a chcete zmeniť poskytovateľa.

Ako správne vypovedať PZP?

 1. Písomná forma: Výpoveď PZP by mala byť vždy písomná. Je to záruka, že vaša výpoveď bola riadne zaznamenaná a spracovaná.
 2. Dodržiavanie termínov: Výpoveď musí byť podaná v stanovených lehotách, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.
 3. Odovzdanie poistného štítku: Po vypovedaní poistenia je potrebné vrátiť poistný štítok poisťovni.
 4. Zrušenie trvalého príkazu: Nezabudnite zrušiť trvalý príkaz na platbu PZP, ak ste ho mali nastavený.

Dopady neplatného PZP

Je dôležité si uvedomiť riziká spojené s neplatným alebo neexistujúcim PZP:

 1. Pokuty: Jazda bez platného PZP môže viesť k vysokým pokutám.
 2. Zodpovednosť za škody: V prípade nehody budete musieť zaplatiť všetky náklady spojené so škodou.
 3. Problémy s registrovaním vozidla: Bez platného PZP nemôžete vozidlo zaregistrovať.

Správne ukončenie PZP je dôležitým krokom pri zmene poisťovne alebo situácie týkajúce sa vášho vozidla. Dodržiavanie všetkých krokov a pravidiel vám zaistí hladký proces bez zbytočných komplikácií.