Strety s divokou zverou sú často neplánované a môžu mať vážne dôsledky pre vozidlo a jeho posádku. Ako je to s krytím škôd z takýchto stretnutí v rámci PZP (povinného zmluvného poistenia)? V tomto článku sa podrobne pozrieme na túto tému.

Čo hovorí PZP o stretoch so zverou

  1. Základné krytie: Väčšina PZP štandardne nepokrýva škody vzniknuté v dôsledku stretu so zverou. To znamená, že ak dôjde k nehode so zverou, poisťovňa nehradí náklady na opravu vozidla.
  2. Doplnkové poistenie: Mnohé poisťovne ponúkajú rozšírené krytie, ktoré zahrňuje aj škody v dôsledku stretu so zverou. Takéto poistenie je často súčasťou havarijného poistenia alebo špeciálneho balíčka.

Prevencia a postup po strete so zverou

  1. Opatrnosti na cestách: Na miestach, kde je častý výskyt zvery, je dôležité jazdiť opatrne a v noci dbať na osvetlenie cesty a okolia.
  2. Po nehode: Ak dôjde k stretu so zverou, zastavte na bezpečnom mieste a ak je to možné, vyvarujte iných vodičov. Dokumentujte situáciu, robte fotografie škôd a, ak je to potrebné, kontaktujte políciu.
  3. Oznámenie poisťovni: Čím skôr oznámite nehodu svojej poisťovni, tým rýchlejšie môže prebehnúť vybavenie náhrady škôd.

Výhody špecifického krytia

Ak jazdíte v oblastiach s vysokým výskytom zvery, môže byť užitočné zvážiť rozšírené poistenie, ktoré pokrýva škody v dôsledku stretu so zverou. Okrem finančnej ochrany vám to môže priniesť aj pokoj mysle pri cestovaní v takýchto oblastiach.

Stret so zverou môže byť nielen nákladný, ale aj traumatický. Zabezpečte svoje vozidlo vhodným poistením a buďte vždy opatrní, najmä v oblastiach s častým výskytom zvery.