Pri kúpe alebo predaji automobilu je nevyhnutným krokom jeho prepis na nového majiteľa. Tento proces zabezpečuje, že všetky právne záležitosti sú správne usporiadané a že vozidlo je oficiálne zaregistrované na nového vlastníka. V tomto článku si prejdeme kroky, ktoré je potrebné vykonať pri prepise auta.

Kroky potrebné pri prepise vozidla

  1. Dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim: Pred samotným prepisom musí existovať jasná dohoda medzi oboma stranami o predaji automobilu.
  2. Doklady vozidla: Predávajúci by mal predložiť všetky potrebné doklady týkajúce sa vozidla, vrátane technického preukazu, potvrdenia o technickej kontrole a iných relevantných dokumentov.
  3. Návšteva dopravného inšpektorátu: Prepis vozidla sa uskutočňuje na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Obe strany by mali byť prítomné, aby podpísali potrebné formuláre.
  4. Platba poplatkov: Za prepis automobilu sú obvykle určité poplatky, ktoré je potrebné uhradiť priamo na dopravnom inšpektoráte.

Čo je potrebné vedieť

  1. Povinnosti predávajúceho: Predávajúci je zodpovedný za to, aby predal vozidlo v stave, v akom bolo dohodnuté, a aby poskytol všetky potrebné informácie a dokumenty týkajúce sa automobilu.
  2. Povinnosti kupujúceho: Kupujúci by mal dôkladne skontrolovať vozidlo a všetky doklady pred podpísaním akýchkoľvek dokumentov. Po prepise je tiež zodpovedný za uzatvorenie nového poistenia na vozidlo.
  3. Zmeny v technickom preukaze: Ak došlo k akýmkoľvek zmenám v technickom stave vozidla, je potrebné tieto zmeny nahlásiť a zaregistrovať.

Prepis auta je dôležitým procesom, ktorý zabezpečuje legálny prenos vlastníctva vozidla medzi dvoma stranami. Je dôležité postupovať podľa všetkých krokov a zabezpečiť, aby boli všetky dokumenty v poriadku, aby sa predišlo budúcim komplikáciám.